Голијски подгор, село Дојиновиће, остаци цркве Илинице са некрополом, црква Мариница, пејзаж. 

Dojinovice1
Dojinovice10
Dojinovice11
Dojinovice12
Dojinovice13
Dojinovice14
Dojinovice15
Dojinovice16
Dojinovice17
Dojinovice18
Dojinovice19
Dojinovice2
Dojinovice20
Dojinovice21
Dojinovice22
Dojinovice23
Dojinovice24
Dojinovice25
Dojinovice26
Dojinovice27
Dojinovice28
Dojinovice29
Dojinovice3
Dojinovice30
Dojinovice31
Dojinovice32
Dojinovice33
Dojinovice34
Dojinovice35
Dojinovice4
Dojinovice5
Dojinovice6
Dojinovice7
Dojinovice8
Dojinovice9


 

 

Copyright © 2000-2017. Бојан Миловић, сва права задржана. Употреба фотографија без претходне сагласности није дозвољена.