Фотографије 2011.▼

Планина Дурмитор, манастир Острог.

CrnaGora1
CrnaGora2
CrnaGora3
CrnaGora4
CrnaGora5
CrnaGora6
CrnaGora7
CrnaGora8
CrnaGora9


 

 

Планина Копаоник.

Kopaonik1
Kopaonik2
Kopaonik3
Kopaonik4
Kopaonik5
Kopaonik6
Kopaonik7


 

 

Мојстир на Мокрој гори код Тутина, клисура Мојстирске суховаре.

MojskitrskaSuhovara1
MojskitrskaSuhovara10
MojskitrskaSuhovara11
MojskitrskaSuhovara12
MojskitrskaSuhovara13
MojskitrskaSuhovara14
MojskitrskaSuhovara2
MojskitrskaSuhovara3
MojskitrskaSuhovara4
MojskitrskaSuhovara5
MojskitrskaSuhovara6
MojskitrskaSuhovara7
MojskitrskaSuhovara8
MojskitrskaSuhovara9


 

 

Детаљи са Пештери, Крња јела, Тројан.

Pester1
Pester10
Pester11
Pester2
Pester3
Pester4
Pester5
Pester6
Pester7
Pester8
Pester9


 

 

Голијски Подгор, фотографије са релације село Пожега, успон на Виник, село Пурће.

PozegaVinikPurce1
PozegaVinikPurce10
PozegaVinikPurce11
PozegaVinikPurce12
PozegaVinikPurce13
PozegaVinikPurce14
PozegaVinikPurce15
PozegaVinikPurce16
PozegaVinikPurce17
PozegaVinikPurce18
PozegaVinikPurce19
PozegaVinikPurce2
PozegaVinikPurce3
PozegaVinikPurce4
PozegaVinikPurce5
PozegaVinikPurce6
PozegaVinikPurce7
PozegaVinikPurce8
PozegaVinikPurce9


 

 

Зимски пејзаж са планине Рогозне.

Rogozna1
Rogozna2
Rogozna3
Rogozna4
Rogozna5
Rogozna6
Rogozna7


 

 

Зима на Пештерској висоравни, атар села Тузиње.

tuzinje1
tuzinje10
tuzinje11
tuzinje12
tuzinje13
tuzinje14
tuzinje15
tuzinje16
tuzinje17
tuzinje18
tuzinje19
tuzinje2
tuzinje20
tuzinje21
tuzinje22
tuzinje23
tuzinje24
tuzinje3
tuzinje4
tuzinje5
tuzinje6
tuzinje7
tuzinje8
tuzinje9


 

 

Пејзаж са Увца и реке Вапе.

UvacVapa1
UvacVapa10
UvacVapa11
UvacVapa12
UvacVapa2
UvacVapa3
UvacVapa4
UvacVapa5
UvacVapa6
UvacVapa7
UvacVapa8
UvacVapa9


 

 

Copyright © 2000-2017. Бојан Миловић, сва права задржана. Употреба фотографија без претходне сагласности није дозвољена.