Свитање на Увачким меандрима у јесењим данима пружа атрактиван доживљај. Погледајте видео и серију фотографија.
Oктобар 2016.
Музика: Томас Дворжак

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018


Copyright © 2000-2017. Бојан Миловић, сва права задржана. Употреба фотографија без претходне сагласности није дозвољена.